Lütfen Bekleyiniz
Dolar 32.8400 Euro 35.1096 Sterlin 41.6025
Dolar 32.8400 Euro 35.1096 Sterlin 41.6025
22 Haziran 2024 / Cumartesi /
BESOB BURSA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
32.8400        35.1096        41.6025
BURSA
Açık
23°
Anasayfa     Kurumsal

Tarihçe

25.04.1949 tarihli 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu’na göre 1 Aralık 1952 yılında kurulmuştur. Mehmet ASLANMEKİK, Kasım ÖNADIM, A. Memduh ÜREYEN, Sadi GÜLEÇ, İskender ELİGÜR, Abid DEMİRÖREN, Nihat ALAÇAM BESOB’un kurucularındandır. 17.07.1964 tarihinde kabul edilen ve daha sonra 1983, 1985, 1991, 1997 ve 2005 yıllarında tadile uğrayan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre 1966 yılında gerekli statü değişikliklerini yapan BESOB, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur ve oda sayısı bakımında ülkemizde dördüncü büyük Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’dir. BESOB’a bağlı 104 oda ve esnaf sicile kayıtlı yaklaşık 81.000 üye vardır. İlgili kanun gereğince BESOB, merkezi Ankara’da olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK’e) bağlıdır.

BESOB, kökleri XIII yüzyıla uzanan Ahilik Kültürü, ahlak ve geleneklerine uygun bir şekilde meslek üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni ve sağduyuyu günümüzde de hakim kılmak, esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana BESOB’un Türkiye’de 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 1964 yılında ilk taslağının hazırlanmasında, kanunun 1985, 1991 ve 2005 yıllarında yapılan değişiklerle bugünkü hale gelmesinde önemli katkıları olmuştur.

Kuruluşundan bu yana BESOB bir çok ilklerin oluşmasında büyük rol almıştır. TESK ve Federasyonların Yönetim Kurullarında ve Başkanlıklarında da, BESOB üyesi Oda ve Birlik Başkanlarını görmekteyiz.

BESOB Yönetimi, esnaf ve sanatkarın hem ulusal düzeyde ve hem de yöresel ortak eylemlerinde temsil edilmesine önem vermiştir. BESOB Bursa İlimiz ve Marmara Bölgesinde sivil toplum kuruluşları arasında aktif bir katılımcı olarak görev üstlenmiştir.

Bağ-Kur ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunlarının çıkmasında, Esnaf Kredi ve Kefaletler Kooperatifleri Merkez Birliğinin kuruluşunda BESOB’un yoğun çalışması vardır. Türkiye’de sanayi siteleri fikrini ilk geliştiren ve ilk uygulamaya koyan BESOB olmuştur. Bursa’daki şu anda Yıldırım Belediyesi’nin yapılaşma alanındaki ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanında kalan 29 Blok ve 96 dönüm alanda kurulmuş Küçük Sanayi Sitesi Türkiye’de türünün ilk örneği olmuş ve akabinde Beşevler Küçük Sanayi Sitesi ve Oto Sansit gibi Küçük Sanayi Siteleri kurulmuştur. BESOB, daha sonra sanayi sitelerinin aralarında birlik ve dayanışma kurma ve gelişmelerini sağlamak amacıyla Küçük Sanayi Siteleri Kooperatifleri Birliklerinin kuruluşlarına da önayak olmuştur.

BESOB yönetimi, öncelikle esnaf ve sanatkarlarımızın mevcut sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına öncelik vermiştir. Tüm hizmetlerde bilimselliği, çağdaşlığı ve dürüstlüğü kendisine düstur kabul eden BESOB, üniversite, meslek okulları ile Ar-Ge çalışmalarında bulunmuş; BESOB çatısı altında hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri raporları, başta merkezi ve mahalli idareler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere, uygulamalarla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara çalışmalar sunulmuştur.

Bireyler ve kurumlar arasındaki iletişimin önemine inanan BESOB Yönetimi, olanakları ölçüsünde bunun gereğini yerine getirmek için çalışmakta ve çaba göstermektedir. BESOB basın bültenleri, basın toplantıları, yerel ve bölgesel yazılı basında köşe yazıları, periyodik TV programları ve açık oturumlar, panel ve konferanslar esnaf ve sanatkarların sesini duyurma, kamuoyu oluşturma, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi iletme konularında örnek gösterilmektedir.

BESOB, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi) tarafından küçük ve orta boy işletmelere, (KOBİ’lere) sağlanan desteklerin esnaf ve sanatkara uygun hale getirilmesi için yoğun çabalar göstermiş, bu çabaların sonucu yeni yürürlüğe giren KOSGEB Destek Yönetmeliğinde bazı önemli değişiklikler yapılmasını sağlamıştır.

BESOB Yönetimi, Türkiye’deki bankacılık sisteminin esnaf ve sanatkarların ticari yapısını ve mevcut ihtiyaçlarını yeterince dikkate almadığını her platformda vurgulamış, özellikle kredi kullanım koşullarının esnaf ve sanatkara uygun hale getirilmesi için ısrarlı bir şekilde baskı unsuru olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu Halkbank ile esnaf ve sanatkara kendi ihtiyacı ve ödeme gücüne uygun özel şartlarda kredi kullanma imkanları sağlanmıştır.

BESOB Yönetiminin üstünde titizlikle durduğu konulardan birisi de sosyal güvenlik sistemi olmuştur. Esnaf ve sanatkarlar ile özellikle Bağ-kur arasındaki ilişkilerde hizmet akışının hızlandırılması amacıyla BESOB, kendi binasında Bağ-Kur’a yer vermiş, Teşrifatını yapmış, bilgisayar sistemini kurmuş ve Bağ-Kur’a büyük destek sağlamıştır. Çevre ilçelerimizde de Bağ-Kur irtibat bürolarının kurulması ve sayılarının arttırılması çalışmalarında bulunmuştur.Birliğimize bağlı ihtiyacı olan Odalarımızın bilgisayar, fax ve büro malzemeleri ihtiyacı karşılanmaktadır. Yaşanan ekonomik krizler sebebiyle zor durumda kalan esnaf ve sanatkarımızın ciddi bir sorunu olan birikmiş prim borçlarının takside bağlanması fikrini ortaya atmış, diğer sivil toplum örgütlerinin de destekleriyle bazı yasal düzenlemelerin yapılması konusunda etkili olmuştur. Ancak yeni yasal düzenlemeler sonucu gelinen nokta esnaf ve sanatkarlarımızı memnun etmekten çok uzak olduğu için BESOB bu konuda çalışmalara devam etmektedir.
BESOB HABERLER
BESOB Başkanı Bilgit, Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Cüneyt Karlık'ı Ağırladı
BESOB Başkanı Bilgit, Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Cüneyt Karlık'ı Ağırl... BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Cüneyt Karlık'ı misafir etti. Detaylar
BESOB FOTOĞRAFLAR
Esnaf buluşmamızda MHP Yetkililerini ağırladık.
Esnaf buluşmamızda MHP Yetkililerini ağırladık.
BESOB VİDEOLAR
GÜNDEM | BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit
GÜNDEM | BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit